Ανάκληση Δτων-Αποστρατείες-Προαγωγές-Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ ΣΞ (3 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Ανακλήσεις Διαταγμάτων, Κύρωση Πινάκων Κρίσεων Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: 6ΓΗ56-6Ρ9 ΕΔΥΕΘΑ: 92:


β. «Αποστρατείες Ανωτάτων και Ανωτέρων Αξιωματικών Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: ΨΥΓ66-ΘΤ7 ΕΔΥΕΘΑ: 93:


γ. «Κύρωση Πινάκων, Προαγωγές και Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» ΑΔΑ: Ω8Ρ06-2ΣΙ ΕΔΥΕΘΑ: 94:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια