Στρατός Ξηράς: Προαγωγή-Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Προαγωγή-Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγή και Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6Φ6Ζ6-Μ45 ΕΔΥΕΘΑ: 61

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

1. Προάγουμε σύμφωνα με ... σε Λοχαγό κατ’ εκλογή, τον Υπολοχαγό... της προαγωγής του λογιζομένης από 20-12-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό...

2. Θέτουμε σε αποστρατεία μετά από αίτησή τους, με το βαθμό που φέρουν και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας σύμφωνα με... τους παρακάτω Αξιωματικούς, των οποίων έγιναν αποδεκτές οι αιτήσεις αποστρατείας - παραίτησης:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια