ΓΕΣ: Έκτακτες Κρίσεις & Προαγωγές ΕΜΘ Ανθστων (ΕΔΥΕΘΑ)

ΓΕΣ: Έκτακτες Κρίσεις & Προαγωγές ΕΜΘ Ανθστων (ΕΔΥΕΘΑ)

Σε συνέχεια της σχετικής ανάρτησής μας.

Δημοσιεύθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ η παρακάτω ΕΔΥΕΘΑ:

«Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων & Προαγωγές Εθελοντών Μακράς
Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: 6ΕΗΜ6-ΚΝ3 ΕΔΥΕΘΑ: 69

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ.445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων ετών 2019-2020 και 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ΄αρίθμ. 3 (ΣΠΣΞ 3):...

2. Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ.445/1974 και του άρθρου 69 του ν.3883/2010, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια