Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Ανθστες προάγονται στο βαθμό του Ανθλγου-Δείτε το ΦΕΚ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 971/22.04.2021:

Με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 12-04-2021 «Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων και Προαγωγές Εθελοντών Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν.δ. 445/1974, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων ετών 2019-2020 και 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ΄ αρ. 3 (ΣΠΣΞ 3):...

2. Προάγονται στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 36 του ν.δ. 445/1974 και του άρθρου 69 του ν. 3883/2010, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

Δείτε το σχετικό ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια