Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Αποστρατείες Εθελοντών Μακράς Θητείας
Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΩΤΡ46-992 ΕΔΥΕΘΑ: 66

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με ... και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια