Αποκλεισμός ΕΠΟΠ από Προσωπικό Πληροφοριών-Έγγραφο προς Α/ΓΕΣ

Αποκλεισμός ΕΠΟΠ από Προσωπικό Πληροφοριών-Έγγραφο προς Α/ΓΕΣ

Η ΠΟΕΣ απέστειλε επιστολή προς Α/ΓΕΣ σχετικά με τον Αποκλεισμό ΕΠΟΠ από το Προσωπικό Πληροφοριών

Ειδικότερα:

Αξιότιμε κε Αρχηγέ.

Με το παρόν έγγραφό μας σας μεταφέρουμε την πικρία των συναδέλφων μας Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) οι οποίοι δεν μπορούν να συμμετέχουν στην εν εξελίξει διαδικασία επιλογής προσωπικού για εξειδίκευση στις πληροφορίες, καθόσον σύμφωνα με την ΠαΔ 4-24/2021 δεν συμπεριλαμβάνονται, αφ΄ ενός ως θεσμός (ΕΠΟΠ) και αφ΄ ετέρου ως βαθμός (μέχρι Αλχίες προέλευσης ΕΜΘ). Μάλιστα αναφέρουν και το γεγονός ότι παρά του ότι κάποιοι εξ αυτών διαθέτουν τα λοιπά τυπικά προσόντα και μάλιστα σε υπερθετικό βαθμό (πχ πτυχία), αλλά και ότι ήδη έχουν περάσει το χρονικό όριο των δεκαπέντε (15) ετών που απαιτείται για την κάλυψη γενικών θέσεων, εντούτοις για άγνωστους λόγους δεν δύνανται να συμμετάσχουν στην ως άνω διαδικασία.

Χωρίς να θέλουμε να υπεισέλθουμε στο λόγο του ανωτέρω αποκλεισμού των συναδέλφων μας ΕΠΟΠ παρακαλούμε για μια δεύτερη σκέψη σας και τη δυνατότητα συμμετοχής των ΕΠΟΠ, που πληρούν τα λοιπά τυπικά προσόντα πλην του βαθμού και της προέλευσης, στη διαδικασία επιλογής προσωπικού για εξειδίκευση στις πληροφορίες.

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια