Ενημέρωση ΠΟΣ για Ενημερωτικά-ΕΑΣ-Σύνταξη Ανθστων (3/35)-Αναγνώριση ετών εκστρατείας (5ετία)-Ελ.Συν-e-ΕΦΚΑ

Ενημέρωση ΠΟΣ για Ενημερωτικά-ΕΑΣ-Σύνταξη Ανθστων (3/35)-Αναγνώριση ετών εκστρατείας (5ετία)-Ελ.Συν-e-ΕΦΚΑΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 126

 

Στο πλαίσιο των διεκδικήσεων, της κατάθεσης προτάσεων, αλλά και της παροχής ενημερώσεων σε θέματα αποστράτων, η ΠΟΣ απέστειλε από το τέλος Ιανουαρίου 2021 στον e-ΕΦΚΑ, θέματα που αφορούν στους συναδέλφους, με σκοπό την επεξεργασία και μελέτη τους. Λόγω των αυστηρών μέτρων πρόληψης και περιορισμού του COVID 19, υπήρξε επικοινωνία με τον e-ΕΦΚΑ και το Υπουργείο Εργασίας και παρέχεται η σχετική ενημέρωση από την Ομοσπονδία, για τα παρακάτω θέματα:

 

Μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα

 

Έχει διαπιστωθεί ότι δεν έχουν αναρτηθεί στον e-ΕΦΚΑ τα μηνιαία ενημερωτικά σημειώματα όσων έχουν διπλές συντάξεις. Επιπλέον, για τους έχοντες αρνητική προσωπική διαφορά, δεν έχουν αναρτηθεί τα του έτους 2021. Μόλις αποκατασταθούν κάποια τεχνικά θέματα της βάσης δεδομένων, τα ενημερωτικά θα αναρτηθούν άμεσα.

 

Η ΠΟΣ, αμέσως μετά την ανάρτηση των πρώτων μηνιαίων ενημερωτικών, από τον Οκτ. 2019, είχε αναδείξει το θέμα του λάθους τρόπου υπολογισμού των κρατήσεων ΕΑΣ και υγειονομικής περίθαλψης, στις περιπτώσεις των αρνητικών προσωπικών διαφορών. Αναλυτικότερα, οι κρατήσεις των ετών 2019 και μετά υπολογίζονται επί των ποσών της τελικής σύνταξης του 2023 και όχι επί του τρέχοντος έτους σύνταξης. Ο ΕΦΚΑ διόρθωσε τον τρόπο υπολογισμού, αλλά η Ομοσπονδία θεωρεί ότι θα πρέπει να γίνει έλεγχος και επί των ποσών που εξάγονται, καθόσον, ενώ μειώθηκαν οι κρατήσεις, εξακολουθεί να καταβάλλεται το ίδιο πληρωτέο.

 

Προτάθηκε να διορθωθεί στο Πίνακα με τίτλο «ΕΙΚΟΝΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ», των Μηνιαίων Ενημερωτικών Σημειωμάτων Πληρωμής Σύνταξης, η αναγραφή «ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΗ» και «ΣΥΝΤΑΞΗ ΓΗΡΑΤΟΣ», σε ότι αφορά στα Μετοχικά Ταμεία και ΕΚΟΕΜ, στο σωστό «ΜΕΡΙΣΜΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ», αντίστοιχα.

 

Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ)

 

Με τις υπ’ αρ. 244/2017 και 32/2018 αποφάσεις της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου, κρίθηκε ότι η Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (ΕΑΣ), που είχε επιβληθεί με το ν. 3865/2010, είναι παράνομη κι αντισυνταγματική και ως εκ τούτου θα πρέπει να καταργηθεί. Η ΠΟΣ ζήτησε την εφαρμογή των αποφάσεων, τη διακοπή της κράτησης και την απόδοση των αναλογούντων αναδρομικών από 8/2/2017, προτείνοντας και φορέα καταβολής των αναδρομικών. Αναμένεται νέα απόφαση της Ολομέλειας του Ελεγκτικού Συνεδρίου επί του θέματος.

 

Υπολογισμός σύνταξης Ανθυπασπιστών (3/35)

 

Σε όλες τις συναντήσεις της ΠΟΣ με τους Υφυπουργούς Εργασίας τα τελευταία τρία χρόνια, τίθεται το θέμα αυτό. Η πρόταση είναι να γίνει επανυπολογισμός συντάξεων όσων εμπίπτουν στην κατηγορία των προσώπων της παραγράφου 3 του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007 (εξ Ανθυπασπιστών), όπου ως βάση υπολογισμού να λαμβάνεται ο αποστρατευτικός συντάξιμος βαθμός και όχι ο μικρότερος συνταξιοδοτικός που προσαυξανόταν κατά 3/35 και βέβαια τότε ήταν συμφερότερος. Το πλεονέκτημα των 3/35, απωλέσθηκε με την εφαρμογή του ν.4387/2016, καθόσον δεν υπήρξε αντίστοιχη πρόβλεψη.

 

Στην τελευταία συνάντηση με τον Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Δρ. Πάνο Τσακλόγλου και τη Γενική Γραμματέα Κοινωνικών Ασφαλίσεων Δρ. Παυλίνα Καρασιώτου, στις 29 Οκτ. 2020, συζητήθηκε να εξετασθεί το θέμα από τον ΕΦΚΑ, ώστε με βάση ερμηνεία του άρθρου 42, του ΠΔ 169/2007, να επιλυθεί με εγκύκλιο. Η πρόταση της ΠΟΣ περιλαμβάνει συγκεκριμένα παραδείγματα συνταξιοδοτικών πράξεων και ανάλυση του προτεινόμενου τρόπου υπολογισμού. Η Ομοσπονδία θα επαναφέρει την πρόταση στο Υπουργείο Εργασίας, καθόσον το θέμα απαιτεί τελικά νομοθετική ρύθμιση.

 

Αναγνώριση ετών εκστρατείας (5ετία)

 

Αμέσως μετά την εφαρμογή του ν.4387/2016 και τον επανυπολογισμό των συντάξεων με βάση την πραγματική συντάξιμη υπηρεσία, όπως αυτή περιγράφεται στο ΠΔ 169/2007 (5ετία εκστρατείας κλπ), η ΠΟΣ, κατόπιν διερεύνησης, διαπίστωσε ότι στις συνταξιοδοτικές πράξεις σημαντικού αριθμού αποστράτων, δεν είχαν περιληφθεί δικαιούμενα έτη της 5ετίας εκστρατείας (όχι με ευθύνη ΓΛΚ-ΕΦΚΑ).

 

Μετά από σειρά ανακοινώσεων και παρεμβάσεων της ΠΟΣ, αφού ξεπεράσθηκαν νομικά κωλύματα, ο ΕΦΚΑ ξεκίνησε τον επανυπολογισμό των συντάξεων σε όσους προσκομίζουν την προβλεπόμενη βεβαίωση. Διαπιστώθηκε όμως μεγάλη καθυστέρηση διόρθωσης της συνταξιοδοτικής πράξεις (3-4 χρόνια), αλλά και μη υπολογισμού αναδρομικών σε όσους είχαν πραγματική υπηρεσία πάνω από 35 έτη. Αναμένεται να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και ταυτόχρονα να εξετασθεί το θέμα των αναδρομικών.

 

Εκτέλεση Αποφάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου

 

Έχουν εκδοθεί αποφάσεις επί εφέσεων - αγωγών από το ΙΙΙο Τμήμα του Ελεγκτικού Συνεδρίου, που έχουν γίνει δεκτές και δεν έχουν εκτελεσθεί. Για την εκτέλεση απαιτείται η έκδοση σχετικής τροποποιητικής πράξης. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ενημέρωση της ΠΟΣ, αποφάσεις που εκδόθηκαν από το 2017 και εντεύθεν, παραμένουν ανεκτέλεστες. Επίσης το Ελεγκτικό Συνέδριο ζητά βεβαίωση των αναδρομικών που έχει επιδικάσει η απόφαση, που κάποιες παραμένουν ανεκτέλεστες ίσως και από το 2016. Λόγω της καθυστέρησης επιβαρύνεται το Ελληνικό Δημόσιο με τόκους 6% κατ' έτος μέχρι τον Απρ. 2019 και από το Μαι. 2019 και εντεύθεν με 3%. Θα ενισχυθεί το αρμόδιο τμήμα, ώστε να επιταχυνθούν οι σχετικές διαδικασίες εκτέλεσης των αποφάσεων και η πληρωμή των επιδικασθέντων.

 

Διάφορες αιτήσεις σε e-ΕΦΚΑ

 

Προτάθηκε να δημιουργηθεί ηλεκτρονική εφαρμογή για κατάθεση Αίτησης για διάφορα θέματα, για τα οποία δεν υπάρχει ειδική εφαρμογή στον e-ΕΦΚΑ. Επειδή η κάθε εφαρμογή έχει συγκεκριμένη δρομολόγηση, η πρόταση αυτή δεν είναι εφικτό να υλοποιηθεί. Οι αιτήσεις όμως που είναι εκτός των υπαρχουσών εφαρμογών και αφορούν θέματα στρατιωτικών συντάξεων μπορούν να υποβάλλονται στο e-mail: tm.apon.kesyntend@efka.gov.gr (Δ΄ Δ/ΝΣΗ απονομής συντάξεων δημόσιου τομέα - Α΄ ΤΜΗΜΑ απονομής κύριας σύνταξης, Ενόπλων Δυνάμεων).

 

Ενημέρωση από e-ΕΦΚΑ

 

Έχει βελτιωθεί σημαντικά ο χρόνος έκδοσης των συνταξιοδοτικών πράξεων και απονομής της σύνταξης, ενώ ολοκληρώνεται η απονομή συντάξεων σε όσους ο υπολογισμός γίνεται με το ν.4387/2016. Σε αυτό τον τομέα σημαντική ήταν η συνδρομή του προσωπικού που έχει διατεθεί στον ΕΦΚΑ από το ΥΠΕΘΑ μέχρι το τέλος Οκτ. 2021. Οι νέοι συνταξιούχοι θα λαμβάνουν την 1η σύνταξη τους, εντός τριμήνου από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης συνταξιοδότησης.

 

Προχωρούν οι επιστροφές των αναδρομικών του ν.4093/2012 στους δικαιούχους κληρονόμους.

 

Στους συνανταξιοδοτηθέντες μετά την 1/10/2019 (ν. 4670/2020) έχει γίνει η απονομή σύνταξης, συνοδευόμενη με τα προκύπτοντα αναδρομικά.

 

Στους συνανταξιοδοτηθέντες μετά τις 13/5/2016 (ν.4378/2016) και μέχρι 30/9/2019 συνεχίζεται η επεξεργασία και ο έλεγχος του επανυπολογισμού, ώστε εντός εύλογου χρόνου να εφαρμοσθεί και η αναπροσαρμογή των συντάξεων.

 

Για τους συνανταξιοδοτηθέντες όμως πριν τις 13/5/2016, ο δεύτερος επανυπολογισμός των συντάξεων με ημερομηνία ισχύος από 1/10/2019 (ο πρώτος έγινε από 1/1/2019), παρουσιάζει τεχνικές δυσκολίες εφαρμογής στο πληροφοριακό σύστημα και απαιτεί πολλούς ελέγχους, που μόλις ολοκληρωθούν θα γίνει η νέα αναπροσαρμογή.

 

Η Ομοσπονδία, λόγω της διαρκούς συνεργασίας της με τον ΕΦΚΑ και πρώην ΓΛΚ, διαπιστώνει εμφανή βελτίωση του έργου του, στο οποίο συνδράμει, κατόπιν απόφασης του ΥΕΘΑ Νικόλαου Παναγιωτόπουλου, προσωπικό του ΥΠΕΘΑ και αποτελεί πλέον υπόδειγμα εξαιρετικής συνεργασίας, συντελώντας αποφασιστικά στην ολοκλήρωση της απονομής των στρατιωτικών συντάξεων των τελευταίων τριών ετών. Μια πρόταση που είχε συζητήσει από τις 17 Ιαν. 2020 με τον ΥΦΕΘΑ Αλκιβιάδη Στεφανή και ο Πρόεδρος της ΠΟΣ. Αναμένεται η αξιοποίηση του προσωπικού αυτού και σε άλλους τομείς (μεταβολές, εκτέλεση αποφάσεων, μεταβιβάσεις συντάξεων κλπ), που αφορούν αποκλειστικά στρατιωτικούς συνταξιούχους, για όσο χρόνο ακόμη έχει σχεδιασθεί η συνεργασία αυτή.

Δημοσίευση σχολίου

5 Σχόλια

 1. Το ελεγκτικο συνεδριο δεν ηταν να συνεδριασει στις 12 Μαρτίου; εμαθε κανεις τι εγινε;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Ξίφος θα πάρουν οι Ανακατάταξης και Σειρές ΣΤΥΑ που αποστρατεύτηκαν Σμηναγοί '12 '13 '14 και δεν τους έχει χορηγηθεί? Γιατί στα άλλα Σώματα χορηγήθηκε?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Εδώ μας ρημάξαν τις συνταξεις και τα ταμεία και ο αλλος ψαχνει για σπαθί.Το σπαθί μου Ειρήνη που ελεγε και ο αείμνηστος Λογοθετίδης στο εργο ενας ηρωας με παντοφλες,ποσο επικαιρο είναι.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι είδους Ταγματάρχης είσαι εσύ "άλλε"; Ταγματάρχης γειτονιάς; Γνωρίζεις τι εστί Στρατιωτικό Μετάλλιο; Γνωρίζεις τι εστί θεσμός, αξία και τιμή; Γνωρίζεις τι εστί Σύμβολο αυτών; Μάλλον μόνο τα ευρώ γνωρίζεις και τις παντόφλες που σου πήρε η γυναίκα σου

   Διαγραφή
 4. Για τους συνανταξιοδοτηθέντες μετά την 1/10/2019 (ν. 4670/2020) δεν έχει γίνει η απονομή σύνταξης ακόμα με τον νόμο Βρούτση ούτε έχουν δοθεί αναδρομικά .

  ΑπάντησηΔιαγραφή