Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Συνταγματαρχών Όπλων

1. Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Συνταγματαρχών Όπλων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 42/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:…

Δείτε παρακάτω:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια