Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

Ετήσιες Τακτικές Κρίσεις Ταξιάρχων Σωμάτων

Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες τακτικών κρίσεων Ταξιάρχων Σωμάτων έτους 2021-2022, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 43/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

α.    Διατηρητέων Ταξιάρχων:

(1)    Τεχνικού Καλαματιανού Κωνσταντίνου του Αλεξάνδρου    ΑΜ:48033

(2)    Τεχνικού Καλαϊτζίδη Στυλιανού του Κωνσταντίνου    ΑΜ:48042

(3)    Εφοδιασμού Μεταφορών Καλογερόπουλου Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:46878

(4)    Εφοδιασμού Μεταφορών Σαπλαούρα Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:47449

(5)    Εφοδιασμού Μεταφορών Κίσσα Νικολάου του Αλεξάνδρου     ΑΜ:47448

(6)    Εφοδιασμού Μεταφορών Τσαμίδη Νεκταρίου του Κωνσταντίνου ΑΜ:47455

(7)    Υλικού Πολέμου Μαυρογένη Ιωάννη του Γεωργίου    ΑΜ:47464

(8)    Υλικού Πολέμου Περρή Αρίστου του Παναγιώτη    ΑΜ:48041

(9)    Υλικού Πολέμου Ανδριώτη Ιωάννη του Πέτρου    ΑΜ:48043

(10)    Έρευνας Πληροφορικής Φραγκουλόπουλου Εμμανουήλ του Γεωργίου ΑΜ:46833

(11)    Έρευνας Πληροφορικής Μαλανδράκη Ιωάννη του Ευαγγέλου ΑΜ:47238

(12)    Υγειονομικού Ιατρών Ιωσηφίδη Μιχαήλ του Στεφάνου    ΑΜ:44774

(13)    Υγειονομικού Ιατρών Τσιλαλή  Θωμά του Δημητρίου    ΑΜ:45205

(14)    Υγειονομικού Ιατρών Ζουμπουλίδη Αντωνίου του Γεωργίου    ΑΜ:46072

(15)    Υγειονομικού Ιατρών Νταούλη Νικολάου του Βασιλείου    ΑΜ:46471

(16)    Υγειονομικού Ιατρών Μπάρκα Χαράλαμπου του Κωνσταντίνου ΑΜ:46509

(17)    Υγειονομικού Ιατρών Κασίμου Δημητρίου του Γεωργίου    ΑΜ:46510

(18)    Οικονομικού Δημητριάδη Αθανασίου του Δημητρίου    ΑΜ:46083

(19)    Γεωγραφικού Καγιαδάκη Βαρδή του Γεωργίου    ΑΜ:46212

β.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων:

(1)    Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλου Αθανασίου του Χρήστου ΑΜ:47453

(2)    Υλικού Πολέμου Μπέλλου Βασιλείου του Δημητρίου    ΑΜ:46901

γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων, οι οποίοι καταλαμβάνονται από το όριο ηλικίας στο βαθμό τους:

(1)    Τεχνικού Κουκουσίδη Σταματίου του Γεωργίου    ΑΜ:46900

(2)    Οικονομικού Κατζικά  Βασιλείου του Νικολάου    ΑΜ:46102

(3)    Οικονομικού Τζιτζίκου Σπυρίδωνα του Κωνσταντίνου    ΑΜ:46082

δ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Ταξιάρχων, οι οποίοι συμπληρώνουν 35ετία και διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης τους:

(1)    Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατα Ιωάννη του Σπυρίδωνα     ΑΜ:46077

(2)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργία του Νικολάου ΑΜ:46000

2.    Προάγονται:

α.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 4α του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι Σωμάτων οι οποίοι κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους και έχουν κρίση διατηρητέου στο βαθμό τους:

(1)    Εφοδιασμού Μεταφορών Χρυσακόπουλος Αθανάσιος του Χρήστου ΑΜ:47453

(2)    Υλικού Πολέμου Μπέλλος Βασίλειος του Δημητρίου    ΑΜ:46901

β.    Σε Υποστράτηγοι, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, την παρ. 17 του άρθρου 20 και τις παρ. 4δ και 5γ του άρθρου 21 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Ταξίαρχοι, που διανύουν τον τελευταίο βαθμό εξέλιξης, συμπληρώνουν 35ετία και κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο στις τακτικές κρίσεις έτους 2021-2022 ως ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους:

(1)    Υγειονομικού Κτηνιάτρων Ζούκατας Ιωάννης του Σπυρίδωνα     ΑΜ:46077

(2)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Σκαρμαλιωράκη Γεωργία του Νικολάου ΑΜ:46000

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια