Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων

Ετήσιες Έκτακτες Κρίσεις Συνταγματαρχών Σωμάτων

1.    Κυρώνονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 17 του ν.2439/1996 και της παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων Συνταγματαρχών Σωμάτων έτους 2021, που συντάχθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο με το υπ' αριθμ. 47/Σ.4/2021 Πρακτικό του, ως εξής:

    α.    Προακτέων κατ’ εκλογή Συνταγματαρχών Σωμάτων:

    (1)    Τεχνικού Ουρουμίδη Γεωργίου του Δημητρίου ΑΜ:48057

    (2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτη Κωνσταντίνου του Ιωάννη ΑΜ:48056

    (3)    Υλικού Πολέμου Κρητσωτάκη Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:48653

    (4)    Έρευνας Πληροφορικής Κουβέλη Κωνσταντίνου του Γεωργίου ΑΜ:47337

    (5)    Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγια Αλκιβιάδη του Βασιλείου ΑΜ:46586

    (6)    Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνη Κωνσταντίνου του Αθανασίου ΑΜ:46588

    (7)    Υγειονομικού Ιατρών Γκούβα Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:46589

    (8)    Υγειονομικού Ιατρών Ψωμά Ευστρατίου του Φανουρίου ΑΜ:46590

    (9)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανής του Ιωάννη ΑΜ:46012

    (10)    Οικονομικού Καδόγλου Αθανασίου του Ιωάννη ΑΜ:46647

    (11)    Οικονομικού Ράτσικα Γεωργίου του Αθανασίου ΑΜ:47059

    β.    Διατηρητέων στον αυτό βαθμό Συνταγματαρχών Σωμάτων:

    (1)    Υγειονομικού Ιατρών Καλπάκου Διονυσίου του Θεοδώρου  ΑΜ:46074

    (2)    Υγειονομικού Ιατρών Βίλλια Κωνσταντίνου του Αποστόλου ΑΜ:46511

    (3)    Υγειονομικού Ιατρών Κάρμα Παναγιώτη του Αναστασίου ΑΜ:46512

    (4)    Υγειονομικού Ιατρών Λυγερού Μιχαήλ-Νικολάου του Πάνου ΑΜ:46514

    (5)    Υγειονομικού Ιατρών Χρυσανθακόπουλου Παναγιώτη του Ανδρέα ΑΜ:46585

    γ.    Ευδοκίμως τερματισάντων τη σταδιοδρομία τους Συνταγματαρχών Σωμάτων:

    (1)    Τεχνικού Μαυράκη Αθανασίου του Δημητρίου ΑΜ:48037

    (2)    Εφοδιασμού Μεταφορών Ευαγγελινού Ανδρέα του Μιχαήλ ΑΜ:47467

    (3)    Υλικού Πολέμου Χατζή Αναστασίου του Γεωργίου ΑΜ:48058

    (4)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Αυγουστίδου Μιχαέλας-Ελένης του Φωτίου ΑΜ:46001

    (5)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Δελημάρκου Ουρανίας του Βασιλείου ΑΜ:46006

    (6)    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Καλαφάτη Μαρίας του Αστερίου ΑΜ:46009

2.    Προάγονται σε Ταξίαρχοι, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 5 του ν.δ. 1400/1973, του άρθρου 20 του ν.2439/1996 και την παρ. 2 του άρθρου 91 του ν.3883/2010, οι παρακάτω Συνταγματάρχες Σωμάτων, που κρίθηκαν από το Ανώτατο Στρατιωτικό Συμβούλιο κατά τις έκτακτες κρίσεις έτους 2021 ως προακτέοι κατ’ εκλογή, για κάλυψη κενών οργανικών θέσεων:

    α.    Τεχνικού Ουρουμίδης Γεώργιος του Δημητρίου ΑΜ:48057

    β.    Εφοδιασμού Μεταφορών Πολίτης Κωνσταντίνος του Ιωάννη ΑΜ:48056

    γ.    Υλικού Πολέμου Κρητσωτάκης Μιχαήλ του Γεωργίου ΑΜ:48653

    δ.    Έρευνας Πληροφορικής Κουβέλης Κωνσταντίνος του Γεωργίου ΑΜ:47337

    ε.    Υγειονομικού Ιατρών Καφαντόγιας Αλκιβιάδης του Βασιλείου ΑΜ:46586

    στ.    Υγειονομικού Ιατρών Λιασκώνης Κωνσταντίνος του Αθανασίου ΑΜ:46588

    ζ.    Υγειονομικού Ιατρών Γκούβας Γεώργιος του Αθανασίου ΑΜ:46589

    η.    Υγειονομικού Ιατρών Ψωμάς Ευστράτιος του Φανουρίου ΑΜ:46590

    θ.    Υγειονομικού Νοσηλευτικής Τσομπανίδου Φανή του Ιωάννη ΑΜ:46012

    ι.    Οικονομικού Καδόγλου Αθανάσιος του Ιωάννη ΑΜ:46647

    ια.    Οικονομικού Ράτσικας Γεώργιος του Αθανασίου ΑΜ:47059

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια