Έκτακτες Κρίσεις-Προαγωγές ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΕΔΥΕΘΑ)

Κύρωση Πινάκων Εκτάκτων Κρίσεων, Προαγωγές
ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς
ΑΔΑ: ΨΓ9Ι6-ΧΥ6 ΕΔΥΕΘΑ: 32

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

1. Κυρώνουμε, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30, του ν.δ. 445/1974, τους παρακάτω πίνακες εκτάκτων κρίσεων ετών 2019-2020 και 2020-2021, που συντάχθηκαν από το Συμβούλιο Προαγωγών Στρατού Ξηράς υπ΄ αρίθμ. 3 (ΣΠΣΞ 3):...

2. Προάγουμε στο βαθμό του Ανθυπολοχαγού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 69 του ν.3883/2010, τους παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές που συμπλήρωσαν τα τυπικά προσόντα για προαγωγή:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια