Απαντήσεις 3 Υπουργείων για Συνταξιοδοτικά ζητήματα Στρατιωτικών (ΕΓΓΡΑΦΑ)

1. Απάντηση Υπ. Εργασίας (ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΑΚΛΟΓΛΟΥ):

Σε απάντηση της παραπάνω Ερώτησης που κατατέθηκε στη Βουλή από το Βουλευτή κ. Αντώνιο Μυλωνάκη, σχετικά με το αναφερόμενο θέμα, σας πληροφορούμε τα εξής:

Α. Με τις διατάξεις της παρ. 4 του αρθ. 22 του ν. 3865/2010, προβλέφθηκε ότι ο συντάξιμος χρόνος του ένστολου προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων, των Σωμάτων Ασφαλείας και του Πυροσβεστικού Σώματος που έχει καταταγεί έως 31.12.1995 και θεμελιώνει δικαίωμα συνταξιοδότησης από 1.01.2015 και εφεξής, προσαυξάνεται κατά τρία έτη, με την καταβολή της προβλεπόμενης από τις διατάξεις του αρθ. 59 του Π.Δ. 169/2007 εισφοράς, προκειμένου να συμπληρωθούν τα απαιτούμενα 40 έτη συντάξιμης υπηρεσίας.

Με τις διατάξεις των παρ. 1 και 9 του αρθ. 59 του Π.Δ. 169/2007, προβλέπεται...

Διαβάστε την συνέχεια:

2. Απάντηση ΥΠΕΘΑ:

3. Απάντηση Υπ. Οικονομικών:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια