ΥΕΘΑ για «Αλβανοί δίνουν παραγγέλματα σε Έλληνες στρατιώτες»: Επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΥΕΘΑ για «Αλβανοί δίνουν παραγγέλματα σε Έλληνες στρατιώτες»: Επιβλήθηκαν πειθαρχικές ποινές (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο Βουλευτής κ. Κυριάκος Βελόπουλος με θέμα «Αλβανοί δίνουν παραγγέλματα σε Έλληνες στρατιώτες», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Για το συγκεκριμένο συμβάν διενεργήθηκε Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ), προκειμένου να διερευνηθούν οι συνθήκες υπό τις οποίες έλαβε χώρα η βιντεοσκόπηση και η ανάρτηση αυτής σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, η οποία μάλιστα ολοκληρώθηκε άμεσα.

Με βάση το πόρισμα, αλλά και τα υπόλοιπα στοιχεία του φακέλου της ανωτέρω ΕΔΕ, επιβλήθηκαν στους άμεσα υπαιτίους, οι οποίοι ήταν δύο (2) οπλίτες θητείας, οι προσήκουσες, για το μέγεθος του παραπτώματος που υπέπεσαν, πειθαρχικές ποινές.

Τέλος σας γνωρίζουμε ότι πλέον αυτών, ελέγχθηκαν πειθαρχικά τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα της Μονάδας, για τα οποία διαπιστώθηκε η ύπαρξη απορρεουσών έμμεσων ευθυνών.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια