Συγκροτήθηκαν τα Συμβούλια Κρίσεως Αξιωματικών ΕΛ.ΑΣ.-Δείτε την απόφαση

ΑΠΟΦΑΣΗ
Συγκρότηση Συμβουλίων Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2021
ΑΔΑ: ΩΧΟΗ46ΜΤΛΒ-ΓΡ0

Αποφασίζουμε

Συγκροτούμε τα Συμβούλια Κρίσεως Αξιωματικών της Ελληνικής Αστυνομίας, για το έτος 2021, ως ακολούθως :

1. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΚΡΙΣΗΣ ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια