Αστοχία στην Βαθμολογική Εξέλιξη ΕΜΘ/ΕΠΟΠ Πτυχιούχων ΑΕΙ-Τι προτείνεται σε ΥΕΘΑ

Η ΠΟΕΣ απέστειλε επιστολή στον ΥΕΘΑ σύμφωνα με την οποία:

α) Πρέπει να γίνει μισθολογική αναβάθμιση των ΕΜΘ (πρώην ΕΠΥ/ΟΠΥ) που ήδη προήχθησαν στο βαθμό της/του Ανθυπολοχαγού (και αντιστοίχων)

β) Μεταφέρει την αστοχία νομοθετικών διατάξεων, σύμφωνα με την οποία, ενώ προβλέπεται ότι οι Αξιωματικοί εξ Υπαξιωματικών, που κατέχουν πτυχίο ΑΕΙ εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι το βαθμό του Συνταγματάρχη (και αντιστοίχων) οι Αξιωματικοί εξ ΕΜΘ δεν έχουν αυτή τη δυνατότητα.

γ) Προτείνει, προς θεραπεία της παραπάνω αστοχίας, τις παρακάτω νομοθετικές παρεμβάσεις προς όφελος αφ΄ ενός των Αξιωματικών εξ ΕΜΘ και αφ΄ ετέρου των Υπαξιωματικών εξ ΕΠΟΠ:

«Το άρθρο 4 του ν. 4609/2019 (Α΄ 67), αντικαθίσταται από τότε που ίσχυσε, ως εξής: «Στο άρθρο 13 του ν.1848/1989 (Α΄ 112) επέρχονται οι εξής τροποποιήσεις: 1. Το πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Μετά τη λήξη της πενταετούς υποχρέωσής τους όσοι επιθυμούν μπορούν, ύστερα από αίτησή τους, να αξιολογηθούν και να επιλεγούν για περαιτέρω παραμονή στις Ένοπλες Δυνάμεις με τον βαθμό που φέρουν ως Εθελοντές Mακράς Θητείας (E.M.Θ.) μέχρι τη συμπλήρωση 35ετούς συντάξιμης υπηρεσίας και εξελίσσονται βαθμολογικά οι πτυχιούχοι ΑΕΙ μέχρι τον βαθμό του Υπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων και οι μη πτυχιούχοι ΑΕΙ μέχρι τον βαθμό του Ανθυπολοχαγού και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. 2. Το δεύτερο εδάφιο της παραγράφου 6 του άρθρου 13 αντικαθίσταται ως εξής: «Κατά παρέκκλιση των προβλεπομένων στο πρώτο εδάφιο της παραγράφου 4 ως προς τον καταληκτικό βαθμό, με όμοιο προεδρικό διάταγμα καθορίζονται οι όροι και προϋποθέσεις για την απονομή αποστρατευτικού βαθμού Λοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) πτυχιούχους ΑΕΙ βαθμού Υπολοχαγού που τίθενται σε αποστρατεία και αποστρατευτικού βαθμού Υπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων σε Εθελοντές και Εθελόντριες Μακράς Θητείας (Ε.Μ.Θ.) βαθμού Ανθυπολοχαγού που τίθενται σε αποστρατεία».

«Στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167), για τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών του Στρατού Ξηράς: Η περίπτωση (6) στην παράγραφο α αντικαθίσταται ως εξής: (6) Λοχαγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προστίθεται περίπτωση (7), ως εξής: (7) Υπολοχαγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.».

«Στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) για τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού: Η περίπτωση (8) στην παράγραφο β αντικαθίσταται ως εξής: (8) Υποπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προστίθεται περίπτωση (9), ως εξής: (9) Ανθυποπλοίαρχος για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.».

«Στο άρθρο 23 του ν.3883/2010 (Α΄ 167) για τον καταληκτικό βαθμό των Αξιωματικών της Πολεμικής Αεροπορίας: Η περίπτωση (8) στην παράγραφο γ αντικαθίσταται  ως εξής: (8) Σμηναγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας πτυχιούχους Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και προστίθεται  περίπτωση (9) στην παράγραφο γ. ως εξής: (9) Υποσμηναγός για τους Αξιωματικούς που προέρχονται από Εθελοντές Μακράς Θητείας και δεν είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.».

«Η παράγραφος 1 του άρθρου 8 του ν.2936/2001 (Α΄ 166) αντικαθίσταται ως εξής: «1. Οι Επαγγελματίες Οπλίτες μπορούν να προαχθούν στους βαθμούς του δεκανέα, λοχία, επιλοχία και αρχιλοχία και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων. Οι αρχιλοχίες και αντίστοιχοι των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων μπορούν να προαχθούν σε ανθυπασπιστές μόνο για ανδραγαθία, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις, καθώς και αυτοί που είναι πτυχιούχοι Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, οι οποίοι και αποστρατεύονται με τον αμέσως επόμενο αποστρατευτικό βαθμό του Ανθυπολοχαγού και αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων».

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια

  1. Άδικο και ευτελισμενο σύστημα.Εθελοντες του νόμου 445/74 και εθελοντριες του νόμου 705/77, είναι πτυχιούχοι ΑΕΙ και έχουν αποστρατευτικο Συνταγματάρχη και αντιστοίχων;; Εθελοντές νόμου 1848/89 τι διαφορετικό είναι και έχουν αποστρατευτικο βαθμό Υπολοχαγού με το ζόρι;; Ίδια εκπαίδευση, ίδια καθήκοντα, ίδιες γραμματικές γνώσεις στην πρόσληψη, ίδια πρόσληψη! Δεν είναι σωστό οι Εθελοντές όλων των προαναφερόμενων νόμων, να έχουν την ίδια βαθμολογική εξέλιξη με τους Υπαξιωματικούς των παραγωγικών σχολών,για τους γνωστούς λόγους.Ειναι απαράδεκτο.Το ότι οι Εθελοντές ν. 445/74 και εθελοντριες ν.705/79 έχουν την ίδια βαθμολογική εξέλιξη με τους Υπαξιωματικούς παραγωγικών σχολών,φταίει το κυβερνών κόμμα, εκείνα τα χρόνια που ήταν κυβέρνηση.Αλλα τώρα οφείλει και τους Εθελοντές ν 1848/89 να τους δώσει τουλάχιστον ένα βαθμό και ο αποστρατευτκος να είναι Λοχαγού και αντιστοίχων.Οσο για τους πτυχιούχους ΑΕΙ, δύναται να μεταταχθουν σε μόνιμους Υπαξιωματικούς.

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ενώ απόφοιτοι της ΣΑΣ με 19.500 μόρια και πτυχίο 3βάθμιας να φτάνει μέχρι τον βαθμό του Συνταγματάρχη και απόφοιτος Ευελπίδων με 15.000 μόρια να φτάνει αρχηγός ΓΕΕΘΑ είναι λογικό? Πιστεύω όμως άσχετα των ανισοτήτων οι κανόνες βαθμολογικής εξέλιξης δεν μπορεί να είναι ίδιοι εντός και εκτός παραγωγικών σχολών.

    ΑπάντησηΔιαγραφή