Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 2103/21.12.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 8-12-2020 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

Προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, από 30-11-2020 που δικαιούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2β του άρθρου 12 και των παρ. 1 και 3 του άρθρου 36 του ν.δ. 445/1974, οι παρακάτω Ανθυπασπιστές, ως ακολούθως:...

Διαβάστε το σχετικό ΦΕΚ:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια