Εξαιρούνται οι τρίτεκνοι από τη μοριοδότηση των υποψηφίων ΕΠΟΠ-Έγγραφο στη ΒτΕ (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Ερώτηση (2514/09-12-20) στη Βουλή κατέθεσαν 29 Βουλευτές με θέμα «Εξαιρούνται τα παιδιά τρίτεκνων οικογενειών από τη μοριοδότηση των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών στον διαγωνισμό που αναμένεται να προκηρυχθεί το προσεχές διάστημα»

Ειδικότερα:

Σύμφωνα με δημοσιεύματα, στον διαγωνισμό που αναμένεται το προσεχές διάστημα για την πρόσληψη Επαγγελματιών Οπλιτών προωθούνται αλλαγές στη μοριοδότηση των υποψηφίων, μία από τις οποίες αποκλείει από την μοριοδότηση τα παιδιά των τρίτεκνων οικογενειών. Η σχετική εξέλιξη έχει προκαλέσει τις εύλογες αντιδράσεις της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ), καθώς διαπιστώνουν ότι για μια ακόμη φορά η μεταχείρισή τους δεν είναι ισότιμη με την μεταχείριση των πολύτεκνων οικογενειών.

Η συγκεκριμένη εξαίρεση έρχεται σε αντίθεση με τη μέχρι σήμερα πρακτική που προέβλεπε την μοριοδότηση των παιδιών των τριτέκνων για εισαγωγή τους στα Σώματα Ασφαλείας. Τα προηγούμενα χρόνια σε μια σειρά ζητημάτων οι τρίτεκνοι αντιμετωπίζονται από την ελληνική Πολιτεία ως πολύτεκνοι, καθώς υπήρχε εν γένει η συναίνεση ότι οι συγκεκριμένες οικογένειες πρέπει να χαίρουν της υποστήριξης του κράτους όπως και οι πολύτεκνοι. Λαμβάνοντας υπόψη ότι την μεγάλη συρρίκνωση της ελληνικής οικονομίας που επέβαλλαν τα Μνημόνια, διαδέχεται μια νέα οικονομική κρίση λόγω της πανδημίας, είναι σαφές ότι το κράτος οφείλει να διευρύνει την υποστήριξη των πολυμελών οικογενειών και όχι να περιορίσει τις μέχρι σήμερα θεσπισμένες πρόνοιες υπέρ των τριτέκνων.

ΕΠΕΙΔΗ οι οικογένειες τριτέκνων πρέπει να αντιμετωπίζονται, όπου είναι δυνατόν, ως πολύτεκνοι.

ΕΠΕΙΔΗ η πρόβλεψη εξαίρεσης από τη μοριοδότηση των παιδιών τρίτεκνων οικογενειών από τον διαγωνισμό πρόσληψης Επαγγελματιών Οπλιτών δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Ερωτάται ο κ Υπουργός:

1. Προτίθεται να εξαιρέσει από τη μοριοδότηση των υποψηφίων Επαγγελματιών Οπλιτών τα παιδιά τριτέκνων και για ποιους λόγους;

2. Προτίθεται να μην προβεί σε μια τέτοια απόφαση και να προβλέψει τη μοριοδότηση και αυτών των υποψηφίων κατ’ αντιστοιχία της μοριοδότησης που λαμβάνουν οι πολύτεκνες οικογένειες;

Το σχετικό έγγραφο:

Το έγγραφο της Ομοσπονδίας Πολυμελών Οικογενειών με Τρία Τέκνα Ελλάδος (ΟΠΟΤΤΕ):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια