Αποστρατείες ΕΜΘ Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με τα:

α) ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1943/03.12.2020:

Με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 9.11.2020 «Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 1400/1973 και του ν.δ. 445/1974 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας τίθενται σε αποστρατεία, σύμφωνα με... λόγω συμπλήρωσης τριάντα πέντε (35) ετών συνολικής συντάξιμης υπηρεσίας και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, οι παρακάτω Εθελοντές Μακράς Θητείας Ανθυπασπιστές:... και

β) ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1956/03.12.2020:

Με το προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα στις 17-11-2020 «Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς» σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.δ. 445/1974 και με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας τίθενται σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με... και εγγράφονται στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, οι παρακάτω ΕΜΘ Ανθυπασπιστές:

Δείτε αποσπάσματα των ΦΕΚ:

Κλικ για μεγέθυνση:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια