Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για τις βασικές ελλείψεις στις υποδομές της ΣΜΥ

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσε ο βουλευτής κ. Αντώνιος Μυλωνάκης με θέμα «Βασικές ελλείψεις στις υποδομές της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Οι Διοικήσεις των ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες, σύμφωνα με τις γενικές οδηγίες του ΕΟΔΥ και της εντολές του ΓΕΕΘΑ, στους τομείς διαβίωσης, στρατιωτικής και ακαδημαϊκής εκπαίδευσης, σίτισης και υγιεινής για την προστασία των σπουδαστών και των εκπαιδευτών τους από την υγειονομική κρίση, ενώ παράλληλα καλύπτονται επαρκώς από τις υφιστάμενες υποδομές και τον υλικοτεχνικό εξοπλισμό τους.

Αναλυτικότερα, κατά τη Στρατιωτική Εκπαίδευση τηρούνται όλες οι προβλεπόμενες αποστάσεις μεταξύ των σπουδαστών εντός ολιγομελών εκπαιδευτικών κλάσεων, ενώ η Ακαδημαϊκή Εκπαίδευση διεξάγεται με ευρεία χρήση της μεθόδου της τηλεκπαίδευσης. Αναφορικά με τη Σωματική Αγωγή, αυτή διεξάγεται αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους και σε ατομικό επίπεδο.

Σε ό,τι έχει σχέση με τη διαβίωση, πραγματοποιείται καθημερινός, τακτικός αερισμός και καθαριότητα στο σύνολο των χώρων διαβίωσης και εκπαίδευσης. Παράλληλα τηρούνται και ελέγχονται οι κανόνες υγιεινής, όπως η χρήση μάσκας και η τήρηση των αποστάσεων, ενώ έχουν χορηγηθεί σαπούνια και αντισηπτικά για τη συχνή πλύση και τον καθαρισμό των χεριών στο σύνολο των χώρων διαβίωσης, σίτισης, υγιεινής, καθώς και στους χώρους εκπαίδευσης.

Για τη σίτιση των σπουδαστών, λαμβάνονται τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας από το σύνολο του εμπλεκομένου στην παρασκευή και στην παράθεση συσσιτίου προσωπικού, ενώ η σίτιση πραγματοποιείται σε μικρές ομάδες σπουδαστών σε διαφορετικούς χρόνους προς αποφυγή συγχρωτισμού και αφού ενδιαμέσως προηγηθεί απολύμανση του χώρου σίτισης. Επιπρόσθετα, σας κάνουμε γνωστό ότι είναι σε εξέλιξη η κατασκευή νέων εστιατορίων και μαγειρείων που θα εξυπηρετούν πολύ καλύτερα τις λειτουργικές ανάγκες της Σχολής Μονίμων Υπαξιωματικών (ΣΜΥ).

Πέραν των παραπάνω, εκτελείται καθημερινώς απολύμανση από το προσωπικό των Σχολών στο σύνολο των χώρων τους και πραγματοποιείται θερμομέτρηση στο εισερχόμενο στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό αυτών, καθώς και στους επισκέπτες. Επιπρόσθετα έχουν τοποθετηθεί αντισηπτικά αλκοολούχα διαλύματα στο σύνολο των χώρων διαβίωσης και εκπαίδευσης.

Επί του ζητήματος της κάλυψης των ελλείψεων μηχανημάτων πλύσης και καθαρισμού της ΣΜΥ, στη Σχολή προϋπήρχε η δυνατότητα πλύσης και στέγνωσης του ατομικού ρουχισμού των σπουδαστών στις εγκαταστάσεις της Σχολής μέσω του υφισταμένου εξοπλισμού της, ο οποίος ωστόσο είχε περιορισμένες δυνατότητες συγκριτικά με το αριθμητικό μέγεθος των σπουδαστών. Προσφάτως διατέθηκαν οι αναγκαίες πιστώσεις και η Σχολή προέβη στην προμήθεια έξι (6) πλυντηρίων και έξι (6) στεγνωτηρίων τα οποία τοποθετήθηκαν στα κτήρια διαβίωσης των σπουδαστών της (Λόχοι), προκειμένου να καταστεί περισσότερο ευχερής η πλύση των ατομικών ειδών αυτών. Επίσης, ολοκληρώθηκε το ζήτημα προμήθειας μηχανημάτων πλύσης και καθαρισμού, κατόπιν διάθεσης αναλόγων πιστώσεων.

Επιπλέον στην αρχή του εκπαιδευτικού έτους η Σχολή εξοπλίστηκε με νέα θρανία και καρέκλες, με αποτέλεσμα οι αίθουσες να είναι περισσότερο λειτουργικές αλλά και βελτιωμένες όσον αφορά τις συνθήκες υγιεινής.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι η Πολιτική και Στρατιωτική Ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, αποδίδουν ιδιαίτερη σημασία στις συνθήκες διαβίωσης των μαθητών των στρατιωτικών Σχολών και βρίσκεται σε εξέλιξη υλοποίηση προγράμματος αναβάθμισης των εγκαταστάσεων και της λειτουργίας τους, ενώ για την αντιμετώπιση της υγειονομικής κρίσης συνεχίζεται η έκδοση και κοινοποίηση επικαιροποιημένων πληροφοριών καθώς και οδηγιών αντιμετώπισης κατά περίπτωση, για το νέο στέλεχος του Covid-19 (τρόπος μετάδοσης της νόσου, συμπτώματα, ορισμός ύποπτου κρούσματος, τρόποι προφύλαξης, πληροφορίες για τη νόσο από τον ΕΟΔΥ, κ.ά.), προς ενημέρωση των στελεχών, των σπουδαστών των ΑΣΕΙ-ΑΣΣΥ, των οπλιτών αλλά και των Υγειονομικών Υπηρεσιών των Ενόπλων Δυνάμεων.

Το σχετικό έγγραφο:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια