Προκήρυξη 18 θέσεων Αξιωματικών ΣΑ-ΛΣ-Π.Υ. για φοίτηση στη ΣΕΘΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Εκπαίδευση Μονίμων Αξιωματικών σε Σχολές Ανώτατης Στρατιωτικής
Μόρφωσης (Επιλογή Αξιωματικών Σωμάτων Ασφαλείας, Λιμενικού Σώματος
- Ελληνικής Ακτοφυλακής και Πολιτικών Υπαλλήλων για τη Σχολή Εθνικής
Άμυνας Ακαδημαϊκού Έτους 2021 - 22)
ΑΔΑ: 66ΒΓ6-0ΦΤ

1. Σας γνωρίζουμε, κατόπιν των (δ) και (ε) σχετικών, ότι προκηρύσσονται οι παρακάτω θέσεις για φοίτηση στη Σχολή Εθνικής Άμυνας (ΣΕΘΑ), για το ακαδημαϊκό έτος 2021 - 22:...

Διαβάστε την σχετική προκήρυξη:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια