Προαγωγές Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ Στρατού Ξηράς (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Κύρωση Πινάκων Κρίσεων και Προαγωγές Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 6ΝΩΓ6-ΦΥΗ ΕΔΥΕΘΑ: 221):

β. «Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: ΩΓΘ06-4ΜΧ):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια