Στρατός Ξηράς: Αποστρατείες Ανωτέρων-Κατωτέρων Αξιωματικών Ο-Σ (2 ΕΔΥΕΘΑ)

Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Αποστρατείες Ανωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: 9ΠΩΧ6-ΠΕΝ ΕΔΥΕΘΑ: 203):

β. «Αποστρατείες Κατωτέρων Αξιωματικών Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς» (ΑΔΑ: ΩΨΤΒ6-Ν2Τ ΕΔΥΕΘΑ: 202):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια