Προστασία Στρατιωτικών από COVID-19: Τι προτείνεται σε ΥΕΘΑ (ΕΓΓΡΑΦΑ)

Η Π.ΟΜ.ΕΝ.Σ, κατόπιν σχετικών επιστολών των ΕΣΠΕΕΘ, ΕΣΠΕΛ και ΕΣΠΕΗΠ και λαμβάνοντας υπόψη την εμφάνιση αυξημένου αριθμού κρουσμάτων COVID-19 (κορωνοϊού) σε Μονάδες ΕΔ, απέστειλε έγγραφο προς ΥΕΘΑ με το οποίο προτείνει τα παρακάτω:

α. Την άμεση εναρμόνιση με την (δ) όμοια Κοινή Υπουργική Απόφαση (Β'4899) «Έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα από το Σάββατο,7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα, 30 Νοεμβρίου 2020» όπως αυτή αναλύεται με την (ε) σχετική Ερμηνευτική Εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, με την έκδοση άμεσης σχετικής διαταγής του ΓΕΕΘΑ και των Γενικών Επιτελείων, με αναλυτικές οδηγίες για την εκμηδένιση πάσης φύσεως τυχόν παρερμηνειών, από όλα τα κλιμάκια Διοίκησης του στρατεύματος.

β. Την εκπόνηση ενός Σχεδίου Δράσης σύμφωνα με τις επιταγές του Πρωτοκόλλου Διαχείρισης Κρούσματος  από τον νέο κορωνοϊο SARS–CoV-2 (COVID-19), του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ), για τον περιορισμό της μετάδοση του κορωνοϊού στους χώρους των Μονάδων – Υπηρεσιών με στόχο:

(1) Την ελαχιστοποίηση της μετάδοσης σε εργαζόμενους

(2) Την αντιμετώπιση των ύποπτων ή και επιβεβαιωμένων περιστατικών COVID19 που δεν χρήζουν περαιτέρω νοσηλείας.

γ. Τον ορισμό υπευθύνου συντονιστή διαχείρισης COVID-19, σε κάθε Μονάδα – Υπηρεσία, στη βάση του ανωτέρω Πρωτοκόλλου, με σκοπό την επιτυχή εφαρμογή των μέτρων για την πρόληψη μετάδοσης του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας οι οποίοι θα μεριμνούν:

(1) Για την εφαρμογή των μέτρων πρόληψης εισόδου και μετάδοσης του κορωνοϊού ανάμεσα στους εργαζόμενους,

(2) Για τη διαχείριση ύποπτων κρουσμάτων λοίμωξης COVID-19 σε εργαζόμενους της Μονάδας.

(3) Για την άμεση ανταπόκριση σε κάθε θέμα που θα ανακύπτει και τη σωστή τήρηση των μέτρων, την ενημέρωση του προσωπικού και την εξασφάλιση ενός ασφαλούς χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους και το κοινό.

Τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΜΕΝΣ

β. ΕΣΠΕΗΠ

γ. ΕΣΠΕΛ

δ. ΕΣΠΕΕΘ

ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΡΟΥΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια