Στρατός Ξηράς: Οι νέοι Λοχαγοί Ο-Σ (ΕΔΥΕΘΑ)

«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών
Όπλων και Σωμάτων Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΞΟΤ6-ΞΛΖ
ΕΔΥΕΘΑ: 181

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Προάγουμε:

α. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Όπλων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 20-10-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

β. Σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 του ν.3883/2010 σε Λοχαγούς κατ’ εκλογή, τους παρακάτω Υπολοχαγούς Σωμάτων, της προαγωγής τους λογιζομένης από 20-10-2020, ημερομηνία συμπλήρωσης του απαιτουμένου χρόνου παραμονής στο βαθμό:...

Δείτε την σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια