Στη Βουλή τα σταδιοδρομικά θέματα ΕΠΟΠ-Αποστρατείες-ΕΟΘ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Ερώτηση (1541/09-11-20) στη Βουλή κατέθεσε ο Βουλευτής Μπούμπας Κωνσταντίνος με θέμα «Σταδιοδρομικά θέματα ΕΠΟΠ»

Ειδικότερα:

Κύριε Υπουργέ,

Όπως πληροφορούμαστε από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Στρατιωτικών, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, κατά το άρθρο 39§2, του Ν.445/74: «Περί ιεραρχίας και προαγωγών Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», προβλέπεται η αποστρατεία λόγω ορίου ηλικίας στα 50 για τους Υπαξιωματικούς και στα 54 για τους Ανθυπασπιστές. Αφού λήφθηκαν υπόψη οι πραγματικές και νομικές ιδιαιτερότητες που διέπουν την υφιστάμενη σταδιοδρομική, μισθολογική και ασφαλιστική κατάσταση των Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ., μετά από σχετικό αίτημα την Γραμματείας ΕΠΟΠ, πληροφορηθήκαμε ότι προτάθηκε: «Με την μονιμοποίηση τους, όσοι επιθυμούν κατόπιν αίτησής τους, να παραμένουν στις Ένοπλες Δυνάμεις, πέρα από τα οριζόμενα της περίπτωσης «α», παράγραφο 2, άρθρου 39, του (α) ομοίου με το βαθμό που φέρουν ως Μόνιμοι Υπαξιωματικοί προελεύσεως ΕΠ.ΟΠ. και μέχρι τη συμπλήρωση του απαιτούμενου χρόνου για πλήρη συνταξιοδότηση, ώστε να εξελίσσονται βαθμολογικά μέχρι τον βαθμό του Ανθυπασπιστή και των αντιστοίχων των άλλων Κλάδων των Ενόπλων Δυνάμεων». Ως εκ τούτου, αποτελεί αίτημα των ανωτέρω ενδιαφερομένων στελεχών το να μην εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 39Α, του ΝΔ 445/1974 στους ΕΠ.ΟΠ. και επιπλέον να τροποποιηθεί ο ν.2936/2001, που αφορά στο βαθμολογικό, όσον αφορά σε προαγωγές Μονίμων Επαγγελματιών Οπλιτών Προέλευσης (ΕΠΟΠ).

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω

Ερωτάται ο κ. Υπουργός: Προτίθεσθε ενόψει και της προαναγγελθείσας εγκυκλίου πρόσληψης αριθμού ΕΠ.ΟΠ., να μεριμνήσετε έτσι ώστε να υλοποιηθούν οι ανωτέρω προτεινόμενες λύσεις, οι οποίες τυγχάνουν ρεαλιστικής εφαρμογής και να αποκαθιστούν, ανάμεσά στους ΕΠ.ΟΠ., τόσο αυτούς που επιθυμούν να αποχωρήσουν, όσο και εκείνους, που επιζητούν με ασφάλεια δικαίου να σταδιοδρομήσουν στις Ένοπλες Δυνάμεις;

Το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια