Στρατός Ξηράς: Ποιοι Αντισυνταγματάρχες Ο-Σ τέθηκαν ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)

ΑΠΟΦΑΣΗ
Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων
ΑΔΑ: ΩΗΚΓ6-Ο9Ι ΕΔΥΕΘΑ: 177

αποφασίζουμε:
Άρθρο μόνο

Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων:

α. Από 30-03-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Ανώτεροι Αξιωματικοί Όπλων:...

β. Από 01-04-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Ανώτεροι Αξιωματικοί Σωμάτων:...

Η σχετική απόφαση:


Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια