Πολεμική Αεροπορία: Ποιοι Ανθυπασπιστές προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού (ΦΕΚ)

Σύμφωνα με το ΦΕΚ Τεύχος Γ’ 1874/19.11.2020:

Με προεδρικό διάταγμα που εκδόθηκε στην Αθήνα την 9-11-2020 κατόπιν προτάσεως του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας:

Προάγονται στο βαθμό του Ανθυποσμηναγού, από 30-10-2020 που δικαιούνται, σύμφωνα με ... οι παρακάτω Ανθυπασπιστές, ως ακολούθως:...

Δείτε απόσπασμα του σχετικού ΦΕΚ:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια