Έγγραφο Παναγιωτόπουλου για πληρωμή στελεχών Στρατού Ξηράς για τις εκτός έδρας ημέρες

Σε απάντηση της σχετικής Ερώτησης, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Πληρωμή των στελεχών του Στρατού Ξηράς για τις εκτός έδρας ημέρες», σας γνωρίζω τα ακόλουθα:

Από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) προβλήθηκε, προς το καθ’ ύλη αρμόδιο Υπουργείο Οικονομικών, η αδήριτη ανάγκη ενίσχυσης των προϋπολογισμών των Γενικών Επιτελείων για την κάλυψη έκτακτων αναγκών τους, λόγω των αυξημένων και παρατεταμένων μέτρων επιτήρησης που έλαβαν οι Ένοπλες Δυνάμεις στο πλαίσιο της επαύξησης της αποτρεπτικής ικανότητας της Χώρας, για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών.

Το Υπουργείο Οικονομικών ανταποκρίθηκε, ενισχύοντας τον προϋπολογισμό του ΥΠΕΘΑ με συνολικό ποσό 36.630.000€. Από το εν λόγω ποσό, πιστώσεις ύψους 9.470.000€ εγγράφηκαν στον προϋπολογισμό του ΓΕΣ, εκ των οποίων 4.400.000€ επί του Αναλυτικού Λογαριασμού Εξόδων 2420403001, που αφορά σε «Έξοδα ημερήσιας αποζημίωσης προσωπικού».

Κατόπιν αυτών, στην παρούσα φάση, το ΓΕΣ στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας για το στρατιωτικό και πολιτικό προσωπικό, η συμβολή του οποίου στην επαύξηση της αποτρεπτικής ισχύος της Χώρας για την αντιμετώπιση εξωτερικών απειλών είναι καθοριστικής σημασίας, προέβη στην ανάληψη των απαιτούμενων ενεργειών, προκειμένου να καταστεί δυνατή η, κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό, οικονομική αποζημίωση του συνόλου των εμπλεκομένων.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια