Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς

«Αποστρατείες Ανθυπασπιστών Στρατού Ξηράς»
ΑΔΑ: ΩΛ6Ζ6-ΣΒΦ ΕΔΥΕΘΑ: 176

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Θέτουμε σε αποστρατεία με αίτησή τους, σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις των άρθρων 34 και 37 του ν.δ. 1400/1973 και 39 του ν.δ. 445/1974 και εγγράφουμε στα στελέχη της εφεδρείας με το βαθμό που φέρουν, τους παρακάτω Ανθυπασπιστές:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια