Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)

Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)

Τακτικές Κρίσεις Μονίμων Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων
των Ε.Δ. 2021-2022 (Ν.3883/2010)
ΑΔΑ: 6Μ8Χ6-ΠΝΙ ΕΔΥΕΘΑ: 48/ΓΕΕΘΑ

Κοινοποιούνται σε Παραρτήματα «Α» έως «Δ» προσωρινοί πίνακες Αξιωματικών Κοινών Σωμάτων, οι οποίοι πρόκειται να κριθούν στις τακτικές ετήσιες κρίσεις 2021-2022.

Οι ανωτέρω προσωρινοί πίνακες θα οριστικοποιηθούν ύστερα από την εξέταση και λήψη απόφασης επί των ενδικοφανών προσφυγών που τυχόν θα...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια