Στρατός Ξηράς: Δείτε 2 νέες Προκηρύξεις για 418 (258+160) θέσεις OBA

Στρατός Ξηράς: Δείτε 2 νέες Προκηρύξεις για 418 (258+160) θέσεις OBA

Δυο νέες προκηρύξεις δημοσιεύτηκαν για προσλήψεις στο Στρατό Ξηράς συνολικά 418 ΟΒΑ

Σύμφωνα με την πρώτη προκηρύσσονται 258 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Όπλων-Σωμάτων (πλην Ειδικών Δυνάμεων) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020. Oι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Β», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Ε», έως την 13 Νοε

20 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 13 Νοε 20 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Οι έφεδροι, μόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Όλη η προκήρυξη για τις 258 θέσεις ΟΒΑ ΕΔΩ.

Παράλληλα με δεύτερη ανακοίνωση προκηρύσσονται προκηρύσσονται 160 θέσεις οπλιτών και εφέδρων Ειδικών Δυνάμεων (ΕΔ) για ανακατάταξη ή επανακατάταξη στον Στρατό Ξηράς για βραχεία περίοδο τριών (3) ετών με δυνατότητα παράτασης τριών (3) ετών, οι οποίες έχουν εγκριθεί για το έτος 2020. Οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες ή έφεδροι, που πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α», θα πρέπει να υποβάλουν για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους, τα δικαιολογητικά του Παραρτήματος «Δ», έως την 13 Νοε 20 (όσα υποβληθούν μετά από αυτήν την ημερομηνία θα απορρίπτονται ως εκπρόθεσμα), όπως παρακάτω:

α. Οι οπλίτες, στις Μονάδες που υπηρετούν, εφόσον μέχρι την 13 Νοε 20 διανύεται το τελευταίο τετράμηνο των στρατιωτικών τους υποχρεώσεων.

β. Οι έφεδροι, μόνο ηλεκτρονικά απευθείας στο ΓΕΣ/Β4(ΔΣΛ) στο email: ges_dsl@stratologia.gr, εφόσον δεν έχουν παρέλθει πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της οριστικής τους απόλυσης από τις Ένοπλες Δυνάμεις κατά την ημερομηνία κατάθεσης των δικαιολογητικών τους.

Ομοίως, οι ενδιαφερόμενοι οπλίτες που εκπληρώνουν ή οι έφεδροι που εκπλήρωσαν, τη στρατεύσιμη στρατιωτική τους υποχρέωση σε άλλο Κλάδο των Ενόπλων Δυνάμεων, καθώς και σε οποιοδήποτε Όπλο – Σώμα πλην Ειδικών Δυνάμεων για τους ανήκοντες στο Στρατό Ξηράς, και πληρούν τα απαιτούμενα προσόντα του Παραρτήματος «Α» μπορούν να υποβάλουν δικαιολογητικά για την ανακατάταξη ή επανακατάταξή τους στις Ειδικές Δυνάμεις, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις παραγράφους 1 και 2 της παρούσας.

Όλη η προκήρυξη για τις 160 θέσεις ΟΒΑ Ειδικών Δυνάμεων ΕΔΩ.

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια