ΓΕΕΘΑ: Οι νέοι Ταγματάρχες-Λοχαγοί-Υπολοχαγοί Κοινών Σωμάτων ΕΔ (ΕΔΥΕΘΑ)


«Προαγωγές Κατωτέρων Αξιωματικών
Κοινών Σωμάτων των Ενόπλων Δυνάμεων»
ΑΔΑ: ΩΚ9Β6-01Β ΕΔΥΕΘΑ: 35/ΓΕΕΘΑ

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

1. Προάγουμε, σύμφωνα με..., τους παρακάτω Υπολοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Λοχαγού κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 21-1-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:...

2. Προάγουμε, σύμφωνα με..., τους παρακάτω Ανθυπολοχαγούς του Κοινού Νομικού Σώματος, στον βαθμό του Υπολοχαγού κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 4-2-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:...

3. Προάγουμε, σύμφωνα με..., τους παρακάτω Λοχαγούς του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων, στον βαθμό του Ταγματάρχη κατ’ εκλογή, της προαγωγής τους λογιζομένης από 10-1-20, ημερομηνία που συμπλήρωσαν το τυπικό για προαγωγή προσόν:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια