Πολεμικό Ναυτικό: Ποιοι Ανθυποπλοίαρχοι Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ) προάγονται στο βαθμό του Υποπλοιάρχου (ΑΠΟΦΑΣΗ)


«Προαγωγή Αξιωματικών του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: ΩΦΕ86-375

Με πρόταση του Υφυπουργού Εθνικής Άμυνας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προάγουμε στο βαθμό του Υποπλοιάρχου, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 26 και 27 (παρ. 4) του ν.3883/10, τους παρακάτω Ανθυποπλοιάρχους Ειδικοτήτων (ΑΣΣΥ), οι οποίοι κρίθηκαν σε τακτική κρίση έτους 2020-21 ως «Προακτέοι κατ’ εκλογή» από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ), σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 2/Σ.2 από 14-04-2020 απόφασή του:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια