ΓΕΣ: Νέες οδηγίες για την άδεια ειδικού σκοπού (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ δημοσιοποίησε το παρακάτω έγγραφο του ΓΕΣ με θέμα «Μέριμνα για το Προσωπικό (Μέτρα Προστασίας Κατά της Μετάδοσης του COVID-19)»

Ειδικότερα:

Καθορίζονται τα ακόλουθα:

α. Οι έχοντες το δικαίωμα χορήγησης άδειας, σύμφωνα με την παρ. 1 του (α) σχετικού, ειδικά για τις ομάδες αυξημένου κινδύνου, όπως αυτές έχουν προσδιορισθεί με τα (δ) και (ε) όμοια, θα χορηγούν κατόπιν αιτήσεως των ενδιαφερομένων και βάσει των προσκομιζόμενων ιατρικών δικαιολογητικών, ειδική άδεια απουσίας, υπό τις ρητές προϋποθέσεις που τίθενται στο κεφάλαιο «Α» του (στ) σχετικού.

β. Αναφορικά με την αναρρωτική άδεια ειδικού σκοπού συνεπεία του κορωνοϊού, όπως αυτή έχει προβλεφθεί στην παρ. 3 του άρθρου 38 της από 20 Μαρ ΠΝΠ, η οποία κυρώθηκε με το (β) σχετικό, ισχύουν τα καθοριζόμενα στο κεφάλαιο «Β» του (στ) ομοίου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια