Πολεμικό Ναυτικό: Προαγωγή Ανθυπασπιστών στο βαθμό του Σημαιοφόρου (ΑΠΟΦΑΣΗ)


«Προαγωγή στο βαθμό του Σημαιοφόρου,
Ανθυπασπιστών Υπηρεσιών και Τεχνών του
Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: Ψ4ΡΓ6-ΗΧΤ

Με πρόταση τουΥφυπουργού Εθνικής Άμυνας,
Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

2. Προάγουμε στο βαθμό του Σημαιοφόρου, σύμφωνα με ..., τις παρακάτω Ανθυπασπιστές Υπηρεσιών του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίες κρίθηκαν σε οφειλόμενη τακτική κρίση έτους 2019-20, από το Συμβούλιο Προαγωγών Αξιωματικών Ναυτικού (ΣΠΑΝ) ως «Προακτέες κατ’ εκλογή», με την υπ’ αριθ. 4/Σ. 4 από 22-04-2020 απόφασή του, ως ακολούθως:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια