ΓΕΣ: Δικαιούμενα οδοιπορικά έξοδα μετακινούμενων Στρατιωτικών λόγω ανάκλησης αδειών (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΜΕΝΣ δημοσιοποίησε έγγραφο του ΓΕΣ με θέμα «Οδοιπορικά έξοδα προσωπικού (Αποζημίωση λόγω ανάκλησης αδειών)»

Σύμφωνα με το υπόψη έγγραφο:

α. Προβλέπεται, η δικαιολόγηση και η καταβολή οδοιπορικών εξόδων εκτέλεσης υπηρεσίας, μόνο για τις ημέρες ταξιδίου στο στρατιωτικό προσωπικό λόγω ανάκλησης αδειών από τον τόπο που διένυε την άδεια του στο εσωτερικό μέχρι την έδρα της Μονάδας-Υπηρεσίας του.

β. Σημειώνεται ότι δεν συμπεριλαμβάνεται στους δικαιούχους των υπόψη οδοιπορικών εξόδων, το προσωπικό, το οποίο διένυε την άδεια του σε περιοχή η απόσταση της οποίας από την έδρα της Μονάδας-Υπηρεσίας του είναι μικρότερη των εξήντα (60) χλμ για το στρατιωτικό προσωπικό.

Περισσότερα στα Παραρτήματα «Α» και «Β» του εγγράφου.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια