Έγγραφο ΠΟΕΣ προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ για Αποστρατείες ΕΠΟΠ λόγω ορίου ηλικίας και παραμονή ως ΕΟΘ


Η ΠΟΕΣ απέστειλε, προς ΥΕΘΑ-ΥΦΕΘΑ, έγγραφο που συνυπογράφεται από τις Ενώσεις Στρατιωτικών Πιερίας-Δράμας-Έβρου-Κω-Λέσβου-Λήμνου, στο οποίο εμπεριέχεται πρόταση για τις Αποστρατείες ΕΠΟΠ λόγω Ορίων Ηλικίας και παρακαλεί για ενημέρωση και ανάληψη ενεργειών προκειμένου άμεσα να διευθετηθεί το μείζον θέμα της αποστρατείας τους, καθόσον απαντήσεις που δίδονται κατά τη διαδικασία του κοινοβουλευτικού ελέγχου έχουν προκαλέσει μεγάλη ανησυχία και απογοήτευση στα ενδιαφερόμενα στελέχη (ΕΠΟΠ).

Ειδικότερα σε συνέχεια της (ε) σχετικής  απάντησης, επί της (δ) όμοιας, που προκλήθηκε από το (γ) σχετικό, επισημαίνονται τα παρακάτω:

α. Καταρχήν πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι, ως απόρροια της παρατηρούμενης αυξανόμενης υποστελεχώσεως, οι ΕΠΟΠ, ακριβώς όπως συμβαίνει με τους αποφοίτους ΑΣΣΥ αλλά και τους ΕΜΘ, διαρκώς επωμίζονται, είτε πολλαπλά καθήκοντα, είτε καθήκοντα που απαντούν σε ανώτερους βαθμούς, γεγονός το οποίο προϋποθέτει εκπαίδευση και πολύτιμη εμπειρία.

β. Από την (ε) σχετική προκύπτει ότι ένεκα δημοσιονομικών περιορισμών, η παραμονή, ήτοι η εξεύρεση λύσεως ως προς το πρόβλημα των ηλικιακών ορίων αποστρατείας των ΕΠΟΠ κρίνεται οικονομικά ασύμφορη, γεγονός που προκαλεί εύλογες απορίες και προβληματισμούς, στο σύνολο των Επαγγελματιών Οπλιτών (ΕΠΟΠ) των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων.

γ. Ως προς το δημοσιονομικό κομμάτι, θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε ότι οι ΕΠΟΠ στις προκηρύξεις πρόσληψής τους προορίζονταν για υπηρεσία πλήρους (και συνταξιοδοτικής) σταδιοδρομίας, άρα δεν διαφαίνεται να προκύπτει κάτι νέο ή πρόσθετο σε σχέση με τους αρχικούς όρους πρόσληψής τους το οποίο να επιφέρει πρόσθετα οικονομικά βάρη στο Ελληνικό δημόσιο, τουναντίον η προσπάθεια αναπλήρωσης της εμπειρίας και της επενδυθείσης εκπαίδευσης, πιθανώς να προκαλέσει πρόσθετα οικονομικά βάρη, αφού νέα στελέχη (ενδεχομένως ΟΒΑ) θα πρέπει να εκπαιδεύονται εξαρχής και δη, ανά τακτά χρονικά διαστήματα λόγω του χρονικού ορίου (τριετές/εξαετές) δέσμευσης.

δ. Αναφορικά δε με το σταδιοδρομικό κομμάτι και την τυχόν παραμονή των ΕΠΟΠ ως ΕΟΘ, εκφράζουμε τη βεβαιότητα ότι ούτε αυτό πρόκειται να δημιουργήσει πρόβλημα ως προς τα καθήκοντα, καθ’ όσον αυτά μπορούν εύκολα να αναπροσαρμοστούν και δη, προς το ρεαλιστικότερον, ήτοι σε σχέση με τα καθήκοντα που ήδη ανατίθενται σε πολλούς ΕΠΟΠ ελλείψει αρχαιοτέρων βαθμών του οποίους, συχνά, αφορούν.

Δείτε τα σχετικά έγγραφα:

α. ΠΟΕΣ:


β. Ενώσεις Στρατιωτικών:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια