Ονομασία και Κατάταξη Ανθυπολοχαγών ΣΣΕ Τάξεως 2020 (ΕΔΥΕΘΑ)


«Ονομασία και Κατάταξη
Ανθυπολοχαγών Όπλων και Σωμάτων
Αποφοίτων της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων
στο Στρατό Ξηράς»
ΑΔΑ: ΨΔΒΚ6-ΤΥΜ ΕΔΥΕΘΑ: 86

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας
Αποφασίζουμε

Ονομάζουμε μονίμους Ανθυπολοχαγούς, τους παρακάτω Ευέλπιδες αποφοίτους της IV τάξεως της Στρατιωτικής Σχολής Ευελπίδων, που πέτυχαν στις απολυτήριες εξετάσεις του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020, περιλαμβάνονται στον από 19-06-2020 κυρωμένο πίνακα και τους κατατάσσουμε στο Στράτευμα με 8ετή υποχρέωση παραμονής στις Ένοπλες Δυνάμεις, σύμφωνα με το άρθρο 64 του ν.δ. 1400/1973, στο έναντι καθενός χωριστά αναγραφόμενο Όπλο ή Σώμα, με τη σειρά αρχαιότητας, γενική και κατά Όπλο ή Σώμα, που προκύπτει από τη σειρά επιτυχίας:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια