Συνταγματάρχες Κοινών Σωμάτων ΕΔ: Ποιοι τέθηκαν ΕΟΘ-Ποιος πήρε προαγωγή (2 ΕΔΥΕΘΑ)


Σας κοινοποιούμε τις:

α. «Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων» (ΑΔΑ: ΩΜΟ36-2ΘΨ):


β. «Κύρωση Πίνακα Έκτακτης Κρίσεως έτους 2020 και Προαγωγή Συνταγματάρχη του Κοινού Σώματος Στρατιωτικών Δικαστικών Γραμματέων των ΕΔ» (ΑΔΑ: 6Χ726-ΦΝΜ):

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια