Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι Συνταγματάρχες O-Σ τέθηκαν ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Αυτοί οι Συνταγματάρχες O-Σ τέθηκαν ΕΟΘ (ΕΔΥΕΘΑ)


ΑΠΟΦΑΣΗ
Για Θέση Αξιωματικών Εκτός Οργανικών Θέσεων
ΑΔΑ: ΩΓΔΟ6-ΝΛΜ ΕΔΥΕΘΑ: 84

αποφασίζουμε

Άρθρο μόνο

Όπως τεθούν, σύμφωνα με το άρθρο 1 του ν.4494/2017, Εκτός Οργανικών Θέσεων:

α. Από 11-03-2020, ημερομηνία κατά την οποία κρίθηκαν ως «ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομία τους» οι παρακάτω Συνταγματάρχες Όπλων - Σωμάτων:...

Δείτε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

1 Σχόλια