Προαγωγή στο βαθμό Πλοιάρχου σε Αποστρατεία σε Αντιπλοιάρχους Ειδικοτήτων ε.α. του ΠΝ (ΑΠΟΦΑΣΗ)


«Προαγωγή στο βαθμό του Πλοιάρχου σε Αποστρατεία
σε Αντιπλοιάρχους Ειδικοτήτων
(Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών) ε.α.
του Πολεμικού Ναυτικού»
ΑΔΑ: 6Δ2Σ6-0Σ4

Με πρόταση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Προάγουμε στο βαθμό του Πλοιάρχου σε αποστρατεία σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 11 του ν.4609/2019, χωρίς να γεννώνται συνταξιοδοτικά ή άλλα οικονομικά δικαιώματα, τους παρακάτω Αντιπλοιάρχους Ειδικοτήτων (Πληρωμάτων Στόλου Υπηρεσιών και Τεχνών) ε.α. του Πολεμικού Ναυτικού οι οποίοι κρίθηκαν ως «Ευδοκίμως τερματίσαντες τη σταδιοδρομίας τους», στο βαθμό του Πλωτάρχη:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια