Διορισμός Τοπικών Συμβουλίων ΕΑΑΣ (ΕΓΓΡΑΦΟ - ΕΝΤΥΠΑ)


Προκειμένου το νέο ΔΣ της ΕΑΑΣ , που ανέλαβε τα καθήκοντα του στις 27 Μαϊ 2020, να προβεί στον διορισμό νέων Τοπικών Συμβουλίων (ΤΣ), σύμφωνα με το ΝΔ 1171/72 (όπως αυτό τροποποιήθηκε από το Ν.1911/90), παρακαλεί να ενημερωθούν όλα τα Μέλη των Παραρτημάτων ώστε, οι επιθυμούντες να διορισθούν στα ΤΣ των Παραρτημάτων της ΕΑΑΣ, να υποβάλλουν σχετικές αναφορές.

Οι αναφορές πρέπει να υποβληθούν το αργότερο μέχρι 03 Ιουλίου 2020, είτε μέσω των Παραρτημάτων είτε απευθείας στην ΕΑΑΣ.

Τα σχετικά έγγραφα σε word:
Διαβάστε το σχετικό έγγραφο με όλα τα παραπάνω σε pdf:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια