Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Ανθστες-Υπξκοι μετατάσσονται και με ποια ειδικότητα (ΕΔΥΕΘΑ)

Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΜΘ Ανθστες-Υπξκοι μετατάσσονται και με ποια ειδικότητα (ΕΔΥΕΘΑ)


ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ
Μετάταξη Εθελοντών Μακράς Θητείας
Ανθυπασπιστών – Υπαξιωματικών
ΑΔΑ: ΩΜΡ26-9ΡΣ ΕΔΥΕΘΑ: 87

αποφασίζουμε:

Άρθρο μόνο

Τη μετάταξη, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 4 του ν.δ. 445/74 «Περί Ιεραρχίας και Προαγωγών των Ε.Μ.Θ. Ανθυπασπιστών και Μονίμων και Εθελοντών Οπλιτών Ενόπλων Δυνάμεων», των παρακάτω Ανθυπασπιστών και Υπαξιωματικών:...

Διαβάστε την σχετική εγκύκλιο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια