Συντάξεις Στρατιωτικών-Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας: Τελικά χάνουμε ή κερδίζουμε; (ΕΓΓΡΑΦΟ)

Συντάξεις Στρατιωτικών-Αναγνώριση Χρόνου Υπηρεσίας: Τελικά χάνουμε ή κερδίζουμε; (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ, με έγγραφό της, προς τους Υπουργούς Εθνικής Άμυνας- Εργασίας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, ζητά να διευκρινιστεί ο τρόπος υπολογισμού του ποσού της ανταποδοτικής σύνταξης για τους στρατιωτικούς που θα αναγνωρίσουν χρόνο υπηρεσίας από το 2002 και μετά:


Από τα ανωτέρω παραδείγματα προκύπτουν τα εξής:

α. Στη δεύτερη περίπτωση, εφόσον για τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης επιλεγεί ο τύπος β, τότε θα υπάρξει θετική διαφορά σε σύγκριση με την περίπτωση του παραδείγματος α, κάτι το οποίο κρίνεται φυσιολογικό αφού ο στρατιωτικός κατέβαλλε σημαντικά πολύ υψηλότερο ποσό ώστε να προβεί στην αναγνώριση χρόνου μετά το έτος 2002.

β. Αντιθέτως, εφόσον για τον τρόπο υπολογισμού της ανταποδοτικής σύνταξης επιλεγεί ο τύπος γ, θα υπάρξει αρνητική διαφορά σε σύγκριση με την περίπτωση του παραδείγματος α, δηλαδή ο δικαιούχος ενώ θα έχει καταβάλλει ένα σημαντικό ποσό για την αναγνώριση του διπλάσιου χρόνου του θα λάβει μικρότερη σύνταξη από τον συνάδελφό του, του πρώτου παραδείγματος.

Τονίζει ότι στο σύνολο του προσωπικού έχει καλλιεργηθεί η λογική πεποίθηση ότι εφόσον θα καταβάλλουν μεγάλα ποσά για την αναγνώριση αυτή, δηλαδή επιλέξουν το διάστημα από το 2002 και εντεύθεν θα λάβουν μεγαλύτερη ανταποδοτική σύνταξη σε σχέση με τους συναδέλφους τους που δεν έκαναν αυτή την επιλογή. Άλλωστε αυτό είναι και το πνεύμα του νόμου για τις συντάξεις όλων ανεξαιρέτως των πολιτών.

Εν αναμονή εκδόσεως συντάξεων των στρατιωτικών με τον νέο τρόπο υπολογισμού και πριν τούτοι (οι στρατιωτικοί) βρεθούν προ εκπλήξεων, παρακαλεί όπως μεριμνήσουν για έκδοση νέας διευκρινιστικής εγκυκλίου περί της ορθής εφαρμογής του υπολογισμού, που δεν μπορεί να είναι άλλος, κατά τη άποψη της Ομοσπονδίας μας, από αυτόν του τύπου β.

Δείτε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια