Έγγραφο προς ΥΠΟΙΚ για αναγνώριση 3ετίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ που κατετάγησαν κατά τα έτη 1990-1995

Έγγραφο προς ΥΠΟΙΚ για αναγνώριση 3ετίας στελεχών ΕΔ-ΣΑ που κατετάγησαν κατά τα έτη 1990-1995


Η ΠΟΕΣ, με έγγραφό της, προς Υπουργό Οικονομικών, με θέμα «Συνταξιοδοτικά Θέματα (Αναγνώριση 3ετίας Όσων Κατετάγησαν κατά τα Έτη 1990 - 1995)» ζητά να διευκρινιστεί με εγκύκλιο:

α. Το ποσοστό ασφαλίστρου που απαιτείται για την εξαγορά της ως άνω 3ετίας, καθώς είναι σημαντικός παράγοντας για την απόφαση άσκησης αυτού του δικαιώματος.

β. Εάν όντως μπορεί να ασκηθεί το παραπάνω δικαίωμα ανά πάσα στιγμή (όπως συμβαίνει με την αναγνώριση της 5ετίας σε μονάδες εκστρατείας) ή με τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, καθόσον ελλοχεύει ο κίνδυνος απώλειας χρημάτων για αναγνώριση ετών, τα οποία τελικά να μην μπορούν να προσμετρηθούν ως συντάξιμα αν έχει συμπληρωθεί ο μέγιστος απαιτούμενος χρόνος υπηρεσίας (πραγματικά + εκστρατείας ή διπλά εξάμηνα).

γ. Εάν για τους στρατιωτικούς, που κατέθεσαν αίτηση εξαγοράς της 3ετίας, προκειμένου να κατοχυρώσουν μικρότερο ποσοστό εισφοράς 6,67% ή ένα από τα μεταβατικά ποσοστά, όντως το κατοχύρωσαν ή όχι.

Εάν δεν πρέπει να υπάρξει νέα ερμηνευτική εγκύκλιος και παραμένει σε ισχύ η (β) όμοια, παρακαλεί να της γνωρίσει σχετικώς.

Επίσης ζητά από τον e-ΕΦΚΑ, προς τον οποίον κοινοποιείται το παρόν έγγραφο, να απαντήσει επί των ανωτέρω ερωτημάτων, προς ενημέρωση των στελεχών – μελών της.

Διαβάστε το σχετικό έγγραφο:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια