Η απάντηση ΥΕΘΑ:

Σε απάντηση των σχετικών Ερωτήσεων, που κατέθεσαν οι βουλευτές κ.κ. Νίκος Παπαναστάσης και Θανάσης Παφίλης με θέμα «Διάθεση προσωπικού του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (ΕΦΚΑ) για εκκαθάριση προσωρινών συντάξεων» και η βουλευτής κα Σοφία Σακοράφα με θέμα «Διάθεση προσωπικού των Ενόπλων Δυνάμεων στον ΕΦΚΑ», σας γνωρίζονται τα ακόλουθα:

Στο πλαίσιο της διαρκούς μέριμνας της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας για την εξεύρεση λύσεων στα προβλήματα του προσωπικού όλων των βαθμίδων και ιδιοτήτων προβλήθηκε εγγράφως, η πρόθεση του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας να συνεισφέρει ενεργά προς την κατεύθυνση της επιτάχυνσης του έργου του e-ΕΦΚΑ.

Σε απάντηση του ο ΕΦΚΑ, ζήτησε τη διάθεση προσωπικού είκοσι (20) ατόμων ειδικοτήτων Οικονομικού, Διοικητικού και Πληροφορικής, για χρονικό διάστημα 6 μηνών, προκειμένου να συνεισφέρει στο έργο απονομής συντάξεων και στο σύνολο των ενεργειών που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της Γενικής Διεύθυνσης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα του υπόψη Φορέα. Επιπρόσθετα διευκρίνισε ότι, το υπόψη προσωπικό θα τοποθετηθεί σε αντίστοιχους σταθμούς εργασίας με στόχο την ομαλοποίηση της ροής διεκπεραίωσης των σχετικών αιτημάτων των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων (ΕΔ).

Κατά την παρούσα φάση ολοκληρώθηκε η επιτελική μελέτη του ζητήματος με συγκρότηση τριών ομάδων εργασίας, μία από κάθε Γενικό Επιτελείο, και επίκειται η λήψη οριστικής απόφασης. Σε κάθε περίπτωση η όποια διάθεση προσωπικού δεν θα αποβαίνει εις βάρος των επιχειρησιακών δραστηριοτήτων των ΕΔ αλλά και της εύρυθμης λειτουργίας Μονάδων και Υπηρεσιών.

Επίσης σας γνωρίζω ότι, το προσωπικό το οποίο θα διατεθεί θα εξακολουθεί να υπάγεται διοικητικά στη Μονάδα ή Υπηρεσία στην οποία ανήκει, ενώ από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας θα ληφθούν όλες οι αναγκαίες πρόνοιες ώστε η διάθεση να είναι σύννομη και σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο.

Κατά τα λοιπά αρμόδιο να σας απαντήσει είναι το συνερωτώμενο Υπουργείο.

Το σχετικό έγγραφο: