ΓΕΝ: Συντάξεις Στρατιωτικών - Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και e-ΕΦΚΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)

ΓΕΝ: Συντάξεις Στρατιωτικών - Ασφαλιστική μεταρρύθμιση και e-ΕΦΚΑ (ΕΓΓΡΑΦΟ)


Η ΠΟΕΣ φέρνει στη δημοσιότητα έγγραφο του ΓΕΝ με θέμα: «Συντάξεις Προσωπικού - «Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός Εθνικού Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.) και άλλες Διατάξεις»

1. Σε συνέχεια σχετικών (γ), (δ) και (ε), σας γνωρίζουμε ότι δημοσιεύτηκε ο σχετικός (β) νόμος με τον οποίο επήλθαν αλλαγές στον προηγούμενο ασφαλιστικό νόμο ως σχετικό (α), χωρίς ο τελευταίος να καταργείται.

2. Ενδεικτικά, με τις διατάξεις του υπόψη νόμου θεσπίστηκαν μεταξύ άλλων τα παρακάτω:

α. Μετονομάζεται από 1.3.2020 το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης (Ε.Φ.Κ.Α.)», σε «Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης», αποκαλούμενο στο εξής «e-Ε.Φ.Κ.Α.», σηματοδοτώντας τη μετάβαση του συστήματος κοινωνικής ασφάλισης στην ψηφιακή εποχή και την αναβάθμιση των ηλεκτρονικών υπηρεσιών του προς τον πολίτη. Στο πλαίσιο του ως άνω μετασχηματισμού:

(1) Από την ίδια ημερομηνία (1.3.2020) εντάσσεται στον e-Ε.Φ.Κ.Α., το Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών (Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.). Το ν.π.δ.δ. με την επωνυμία Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. καταργείται και ο e-Ε.Φ.Κ.Α. καθίσταται οιονεί καθολικός διάδοχος αυτού και καθορίζεται το νέο πλαίσιο λειτουργίας του.

(2) Τίθενται οι ακόλουθοι βασικοί άξονες:...

Διαβάστε την συνέχεια: (κλικ για μεγέθυνση)

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια