Στρατός Ξηράς: Ποιοι ΕΠΟΠ Λοχίες προάγονται στο βαθμό Επιλοχία (ΕΔΥΕΘΑ)


Α Π Ο Φ Α Σ Η
Προαγωγές Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών,
Ετών 2019-2020, στο βαθμό του Επιλοχία
ΑΔΑ: Ω56Χ6-ΟΦΟ ΕΔΥΕΘΑ: 62

Άρθρο Μόνο

1. Την προαγωγή σύμφωνα με τις συνδυασμένες διατάξεις του άρθρου 16 και 18, του 445/1974 ν.δ., του άρθρου 8, παράγραφος 4 του ν.2936/2001 και των άρθρων 2, 3, 4, 5, 6 και 8, της Φ.416/205235/5-12-2001/Υπουργικής Απόφασης, στο βαθμό του Επιλοχία, των παρακάτω Επαγγελματιών Οπλιτών Λοχιών με τη συμπλήρωση του απαιτούμενου λογιζόμενου χρόνου στρατιωτικής υπηρεσίας στο βαθμό του Λοχία και των τυπικών και ουσιαστικών προσόντων για προαγωγή:...

Διαβάστε την σχετική απόφαση:

Δημοσίευση σχολίου

0 Σχόλια