Απόστρατοι: Διευκρινήσεις (επί κωδικών) πριν της υποβολής δήλωσης Ε1 Φορολογίας Εισοδήματος 2019

Απόστρατοι: Διευκρινήσεις (επί κωδικών) πριν της υποβολής δήλωσης Ε1 Φορολογίας Εισοδήματος 2019


Γράφει ο Υπτχος ε.α Γούδας Αλέξανδρος

ΔΗΛΩΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2019 (Ε1)

Σας ενημερώνουμε ότι από τις 15-04-20 και σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση της ΑΑΔΕ, είναι πλέον διαθέσιμη η εφαρμογή υποβολής δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, Φ.Π, φορολογικού έτους 2019 (Έντυπα Ε1,Ε2, Ε3).

Οι εμπρόθεσμες, αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, υποβάλλονται μέχρι και τις 30-06-2020.

Οι σχετικές Βεβαιώσεις ετήσιων αποδοχών για τις κύριες συντάξεις και για το ΜΤΑ, έχουν αναρτηθεί για τις μεν κύριες όπως παλαιά, μέχρι το 2018, από το ΓΛΚ (μέσω TAXIS NET/ Πολιτες & Επιχειρήσεις / συντάξεις δημοσίου / Προσωποποιημένη Πληροφόρηση / Κωδικοί / ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΩΝ 2019, και όχι από www.efka.gov.gr, για δε το ΜΤΑ από το site: www.haf.gr / ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ / Ενημέρωση Μερισματούχων ΜΤΑ / κλπ……, προκειμένου κάποιος να ελέγξει, για ορθότητα, τα προεκτυπομένα ποσά των κωδικών # 303, 321 και 315 του ΠΙΝΑΚΑ 4./ΠΑΡ.Α της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος 2019.

Συνιστάται στους Συναδέλφους να μην υποβάλλουν ακόμη την φορολογική τους δήλωση 2019, καθόσον υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν/ τροποποιηθούν οι βεβαιώσεις για το ετήσιο εισόδημα για το 2019, από τις κύριες συντάξεις, όπως συνέβη και πέρυσι με την του 2018 που εκδόθηκαν δύο βεβαιώσεις και προκειμένου μην υποστούν την ταλαιπωρία της υποβολής τροποποιητικής/-ών δηλώσεων, είτε ηλεκτρονικά είτε με κατάθεση στην εφορία τους μέχρι 31-12-20.

Μπορούν να την υποβάλλουν εμπρόθεσμα μεν μέχρι 30-06-20 αλλά μετά τα μέσα Ιουν.20.

Επίσης Συνάδελφοι οι οποίοι τυχόν έλαβαν αναδρομικά ή συμπληρωματικά από το 2ο 50% των οφειλομένων αναδρομικών μας, μέσα στο 2019, θα πρέπει να αναζητήσουν τα εν λόγω ποσά στον κωδικό # 617 [Εισοδήματα που εξαιρούνται από φόρο και εισφορά (άρθρο 43Α Κ.Φ.Ε)] του ΠΙΝΑΚΑ 5 της φορολογικής δήλωσης 2019, που ήδη θα έχουν προφορολογηθεί με 20%, και όχι στον κωδικό # 303 (ΠΙΝΑΚΑ 4) μαζί με τα εισοδήματα από κύριες συντάξεις, άλλως θα πρέπει να υποβάλλουν σχετική ένσταση.Δημοσίευση σχολίου

2 Σχόλια