ΣΤΑΡΑΤΑ ΛΟΓΙΑ
Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣΠροβολή όλων
Πως θα τυπώσετε τις ετήσιες βεβαιώσεις 2023 για ΕΚΟΕΜΣ–ΜΤΣ (ΦΩΤΟ)
Εκτυπώστε τις Ετήσιες Βεβαιώσεις ΣΥΝΤΑΞΗΣ–ΜΤΣ–ΕΚΟΕΜΣ για το 2022 (ΟΔΗΓΙΕΣ-ΦΩΤΟ)
Εκτυπώστε τις Ετήσιες Βεβαιώσεις ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2022 (ΟΔΗΓΙΕΣ-ΦΩΤΟ)
ΓΕΣ: Αναρτήθηκαν οι Βεβαιώσεις Ετήσιων Αποδοχών-Δείτε το έντυπο
Απόστρατοι: Διευκρινήσεις (επί κωδικών) πριν της υποβολής δήλωσης Ε1 Φορολογίας Εισοδήματος 2019
Απόστρατοι: Εκτυπώστε την Ετήσια Βεβαίωση Σύνταξης (ΦΩΤΟ)
Εκτύπωση Ετήσιων Βεβαιώσεων ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2020 (ΟΔΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2020-υποχρεώσεις Στρατιωτικών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΣ)