Εμφάνιση αναρτήσεων με την ετικέτα ΕΤΗΣΙΕΣ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣΠροβολή όλων
Απόστρατοι: Διευκρινήσεις (επί κωδικών) πριν της υποβολής δήλωσης Ε1 Φορολογίας Εισοδήματος 2019
Απόστρατοι: Εκτυπώστε την Ετήσια Βεβαίωση Σύνταξης (ΦΩΤΟ)
Εκτύπωση Ετήσιων Βεβαιώσεων ΜΤΣ-ΕΚΟΕΜΣ-ΣΥΝΤΑΞΗΣ 2020 (ΟΔΗΓΙΕΣ-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ)
Ετήσιες βεβαιώσεις αποδοχών έτους 2020-υποχρεώσεις Στρατιωτικών (ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΕΣ)